Grupul

În conformitate cu provocările industriale majore, oferta unică a grupului Dedienne MULTIPLASTURGY® rezultă din capacitatea de a utiliza cunoștințele filialelor sale pentru a oferi clienților săi soluții inovatoare și pentru crearea de valoare în ceea ce privește materialele plastice și compozite.

Expertiza noastră variază de la o cunoaștere recunoscută a materialelor plastice, polimeri și compozite de înaltă performanță), la stăpânirea diferitelor tehnologii de implementare pentru a produce piese și subansambluri care acoperă o gamă largă de aplicații:

  • Producție 3D în serii mici si medii
  • Smart Plastic Products / Plastronică
  • Bio-Compozite
  • Materiale compozite termoplastice
  • Prelucrarea de înaltă precizie a materialelor plastice și compozite
  • Micro-injecție, injecție TP și TD, overmolding și bi-materiale
  • Formare, termoformare, RTM (Resin Transfer Molding) și SMC ( Sheet molding Coumpound), ștanțarea compozitelor TP în afara autoclavei
  • Proiectarea și fabricarea matrițelor, uneltelor și pieselor
  • Metalizarea materialelor plastice și compozite TP, compatibilitate electromagnetică și absorbanți
  • Tratarea suprafețelor - Decorare - Asamblare

Ansamblul competențelor sale poziționează Grupul ca unul dintre specialiștii francezi de vârf în înlocuirea metalelor cu materiale plastice, în special în contextul reducerii a greutății pieselor.

Grupul Dedienne MULTIPLASTURGY® își dezvoltă în mod activ ecosistemul parteneriatelor - industriale, economice sau digitale - cu scopul de a consolida excelența sa în multe domenii.